Ana sayfa > Bilgi > İçerik
Kromik asit
Sep 19, 2018

Kromik asit sulu çözüm yalnızca var olan bir sarı zayıf asidik, çözümdür. Çözünür Baryum tuzları veya kurşun tuzları ile eylem sarı Baryum kromat veya kromat yağış üretir. Asidik çözüm içinde başta olmak üzere güçlü bir oksitleyici yeteneği ile re-kompleks asit şeklinde. Krom trioksit 166 gram 100 gram su içinde çözünmüş ve yaptı.