Ana sayfa > Bilgi > İçerik
Kromik asit analizi için yöntemler
Sep 19, 2018

Havadaki kromik asit içeriğinin belirlenmesi: Numune, filtre ile toplandıktan sonra sülfürik asitle ve sonra Difenil Kabbah eklendikten sonra Colorimetry (Niosh yöntemi) ile çözülür.

Sudaki kromik asit içeriğinin belirlenmesi: Ekstraksiyondan sonra, numune atomik absorpsiyon spektrometresi veya kolorimetrik yöntemle belirlenir. Atık bertarafı Metot: Konsantre kromik asit atık sıvısı kimyasal indirgemeden sonra üç değerlikli krom'a dönüştürülür, solüsyonun ph değeri ayarlanır, çökeltilir, kimyasal atık depolama ile tortu arıtılır.