Gaz Arıtma Potasyum Permanganat

Gaz Arıtma Potasyum Permanganat

Aktifleştirilmiş alümina ve diğer bağlayıcılar ile karıştırılmış, sıvı halde potasyum permanganat, kükürt dioksit, hidrojen sülfür, nitrik oksit, formaldehit, düşük molekül ağırlıklı aldehitler ve organik asitler de dahil olmak üzere etkili bir şekilde gaz halinde kirletici maddelerin oksitlenmesi için kimyasal maddeler olarak peletlere emprenye edilebilir.

Şimdi konuş