Toprak İyileştirme Potasyum Permanganat Kalıcı

Toprak İyileştirme Potasyum Permanganat Kalıcı

Feniklorür, piren ve hidrokarbonun yanı sıra organik bileşikler, Potasyum permanganatın kuvvetli bir oksidabilitesi sayesinde kılıf yanıklığı, siyah küf, sönümleme ve kök çürümesinin meydana gelmesini önlemek için toprağından ayrılabilir. Potasyum permanganatın sulu çözeltisini ...

Şimdi konuş